H系列 手插式吹瓶机 - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/210/chuipingji/banzidongchuipingji/ 吹瓶?/ H系列 手插式吹瓶机 zh-cn desdev@vip.qq.com <![CDATA[手插双腔广口吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/322/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/484.html 2018-07-17 H2 eceng 未知 <![CDATA[手插异形PET吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/086/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/483.html 2018-07-17 H2 eceng 未知 <![CDATA[直线式日化瓶吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/716/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/482.html 2018-07-17 H2 eceng 未知 <![CDATA[手插PET吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/804/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/481.html 2018-07-18 H2 eceng 未知 <![CDATA[手插试广口吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/416/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/480.html 2018-07-17 H2 eceng 未知 <![CDATA[手插两腔PET吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/888/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/479.html 2018-07-17 H2 eceng 未知 <![CDATA[日化瓶手插吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/973/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/478.html 2018-07-17 H2 eceng 未知 <![CDATA[异形非标自动吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/134/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2018/0717/477.html 2018-07-17 H2 eceng 未知 <![CDATA[手插式全自动吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/673/chuipingji/banzidongchuipingji/H2/2016/1219/288.html 2018-07-17 H2 admin 未知