J系列 大口瓶序列吹瓶机 - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/057/chuipingji/PETpingchuipingji/ 吹瓶?/ J系列 大口瓶序列吹瓶机 zh-cn desdev@vip.qq.com <![CDATA[全自动PET广口吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/713/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/476.html 2018-07-18 J2 eceng 未知 <![CDATA[广口PET吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/498/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/475.html 2018-07-17 J2 eceng 未知 <![CDATA[大口径PET吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/426/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/474.html 2018-07-17 J2 eceng 未知 <![CDATA[直线式大口径PET吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/367/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/473.html 2018-07-17 J2 eceng 未知 <![CDATA[全自动伺服广口吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/164/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/472.html 2018-07-18 J2 eceng 未知 <![CDATA[全自动广口PET吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/706/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/471.html 2018-07-17 J2 eceng 未知 <![CDATA[大瓶全自动吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/962/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/470.html 2018-07-17 J2 eceng 未知 <![CDATA[广口瓶全自动吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/634/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/469.html 2018-07-17 J2 eceng 未知 <![CDATA[大口径全自动吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/112/chuipingji/PETpingchuipingji/J2/2018/0717/468.html 2018-07-18 J2 eceng 未知 <![CDATA[J2 全自动广口吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/447/chuipingji/PETpingchuipingji/2016/1219/304.html 2018-07-14 J系列 大口瓶序列吹瓶机 admin 未知 <![CDATA[大容量广口pet吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/397/chuipingji/PETpingchuipingji/2016/1219/303.html 2018-07-14 J系列 大口瓶序列吹瓶机 admin 未知 <![CDATA[全自?腔广口吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/210/chuipingji/PETpingchuipingji/2016/1219/295.html 2018-07-14 J系列 大口瓶序列吹瓶机 admin 未知 <![CDATA[大容量PET瓶吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/426/chuipingji/PETpingchuipingji/2016/0811/172.html 2018-07-14 J系列 大口瓶序列吹瓶机 admin 未知 <![CDATA[食用油PET瓶吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/622/chuipingji/PETpingchuipingji/2016/0811/171.html 2018-07-14 J系列 大口瓶序列吹瓶机 admin 未知 <![CDATA[食用油瓶塑料吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/415/chuipingji/PETpingchuipingji/2016/0525/112.html 2018-07-14 J系列 大口瓶序列吹瓶机 admin 未知 <![CDATA[大容量塑料吹瓶机]]> - -϶ƽ̨-Ͽ-żҸɻе޹˾עƽ̨ http://www.gwhair.com/829/chuipingji/PETpingchuipingji/2016/0525/111.html 2018-07-14 J系列 大口瓶序列吹瓶机 admin 未知